Huy động vốn từ cộng đồng

Tạo Chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng cho dự án khởi nghiệp của riêng bạn trong vòng 5 phút

Tại sao bạn nên tham gia cùng chúng tôi ?

Bảo mật và An toàn đầu tư

- Giao dịch và dữ liệu của bạn được bảo mật.

- Các dự án kêu gọi tài trợ tại đây đã được chúng tôi thẩm định tính khả thi trước khi công bố.

Linh hoạt

Bạn có thể quyên góp bất kỳ số tiền nào bạn muốn, không có số tiền cố định trong các chiến dịch

Dễ sử dụng

Tạo chiến dịch hoặc quyên góp sau 5 phút, chỉ cần tạo chiến dịch, nhận tiền và thực hiện ước mơ của bạn.

Cổ phần - Lợi nhuận

Chủ sở hữu chiến dịch có thể đề nghị Cổ phần - Lợi nhuận, vì vậy người góp vốn sẽ nhận được Cổ phần - Lợi nhuận cho khoản đóng góp cụ thể

Danh mục dự án kêu gọi góp vốn

Bắt đầu ngay hôm nay

Khám phá các chiến dịch huy động vốn cộng đồng mới hoặc bắt đầu chiến dịch của riêng bạn để gây quỹ